Browsing Category

מה זה מרפסת חכמה?

עולם גינות המרפסת עובר מהפך והופך פשוט יותר לתכנון ובניה. כניסתם לשוק של ה’כדים החכמים’ המיתרים התקנת מערכות השקיה ופריסת צנרת מכוערת לאורך קירות ומעקות המרפסת תוך הבטחת הצלחת הצמחיה וחויית המשתמש, הופך את כל עניין הגינה במרפסת לפשוט, קל ובעיקר מרסק את אלו המגדירים עצמם “מחסלי צמחים” סידרתיים. כך נראה העידן החדש בגינות המרפסת בארץ ובעולם.