Browsing Category

מרפסת לימודית

מרפסת לימודית – בגלל שאני עמוק בפנים איש חינוך, לטעמי קטגוריתה המרפסת הלימודית היא אחת הקטגוריות שאני הכי אוהב. היא בעצם מקום בו אני מציג את החזון שלי ותפיסת העולם החינוכית אליה אני שואף ואותה אני ממש מקווה שמישהו יישם.

מרפסות מלמדות

יש לי חלום - נוסף בשנה האחרונה זה התעצם, שיחות עומק המגיעות מצד בנותיי (14 + 17). הסוגיה? חינוך, מהות מערכת החינוך, למה ככה? על איזה צורך זה עונה? למה לומדים את זה ולא את זה? מדוע מלמדים כך ולא כך? הן בעיקר חשות תקועות, מזהות פער בין מה…
קרא עוד...