חיפוש

יתדות לקשירה ותמיכה בעצים

סט יתדות מתכת לנעיצת ולהברגה קלה בקרקע אליהן יש לקשור את החבל למתיחת הגזע או הענף.

המוצר

סט 12 יתדות לקשירה ותמיכה בעצים.

סט יתדות מתכת לנעיצת הברגה קלה בקרקע.

ראש היתדות מאפשר נעיצה קלה וכלולאה אליה יש לקשור את החבל למתיחת הגזע או הענף.