Browsing Tag

אדנית ירקות

אדנית לעגבניות

האם יש דבר כזה 'אדנית לירקות'?כי לכאורה ניתן לגדל כמעט כל ירק באדניות, אבל רק לכאורה. ישנם מקרים בהם נדרשת תשומת לב לפרטים קטנים ואני חושב שהפעם מצאתי את האחת ...אדנית ירקות כולל תמיכה במגדל קחו עגבניות למשל, זה באמת תענוג…
קרא עוד...

גידול ירקות במרפסת

גידול ירקות במרפסת רשימת ירקות שניתנים לגידול במרפסת - אם הטרקטור שלכם עדיין חונה במטע עצי הפרי במרפסת בואו נניע אותו ונצא לחרוש יחד מזימה חשאית לגידול ירקות במרפסת. בואו נניח לרגע בצד את הטרנד הירקני.אני באמת חושב שלגדל אפילו סוג ירק…
קרא עוד...