Browsing Tag

לוח שנה לטיפול בגינה

לוח שנה לבעלי גינות מרפסת, זה בעצם לוח שנה בו אני מציג “חלונות” זמנים לטיפול או שתילות וכאשר תעמדו על חלון זמנים מסוים, מיד יעלו מאמרים שינחו אתכם, מה לעשות? ואיך לעשות זאת? חגיגה שנתית בקיצור…

לוח שנה לטיפול בגינת המרפסת

לוח שנה מרפסתי מטרת לוח השנה הזה היא בעיקר לעשות קצת סדר וגם להעביר מסר. כמו למשל - מתי זמן טוב לשתול? שאלה שחוזרת על עצמה. במציאות האקלים הישראלית, זמן טוב לשתול הוא כל השנה למעט חלון זמנים קטן.זהו לוח שנה תקופתי אך בעיקר תכליתי - אם…
קרא עוד...