Browsing Tag

מתי לעצור השקיה

למה חשוב להשקות עד שמים יצאו מתחתית העציץ?

למה חשוב להשקות עציצים עד שרואים מים יוצאים מתחתית העציץ? במאמר הקודם הסברתי איך להשקות נכון עציצים. במאמר הזה אסביר למה זה כל כך חשוב להשקות צמחים בעציצים, אדניות וכדים עד שרואים מים יוצאים מתחתית העציץ.אני מאמין שמה שאתם עומדים…
קרא עוד...