Browsing Tag

צמחיה משעווה

האם צמחיה מלאכותית יכולה להתאים למרפסות?

האם ניתן לעשות שימוש בצמחיה מלאכותי במרפסת? צמחיה מלאכותית - מממ.... יש פוסטים שאני ממש יודע שהולכים לסבך אותי, אני מריח את זה :-) מגיע. אוקיי, המאמר הבא אין בו כדי לעשות לצמחיה מלאכותית נו נו נו ולומר לה את לא! אני רוצה להציג מבט מאוזן…
קרא עוד...